skip to Main Content
Zakłady Mechaniczno - Kuźnicze WOSTAL Sp. z o.o.

ZMK „WOSTAL” Sp. z o.o. z nagrodą specjalną Stowarzyszenia Eksporterów Polskich

Z przyjemnością informujemy, że dnia 5 grudnia 2019r. w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Naszej Firmy – Pan Janusz Kamiński  odebrał Puchar i List Gratulacyjny Stowarzyszenia Eksporterów Polskich podczas

XVII Kongresu Eksporterów Polskich za osiągnięcia w Eksporcie.

Back To Top