skip to Main Content
Zakłady Mechaniczno - Kuźnicze WOSTAL Sp. z o.o.

Zmiany w Zarządzie

Informujemy, iż w związku z przejściem na emeryturę
Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego – Pana Janusza Kamińskiego,
w Zakładach Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” Sp. z o.o. z dniem
16.04.2020r. został powołany nowy Zarząd w składzie:

Sebastian Krężel
Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający

Piotr Hawryluk
V-ce Prezes Zarządu Dyrektor ds. Technicznych

Panu Prezesowi Kamińskiemu pragniemy serdecznie podziękować za pracę włożoną w budowanie marki firmy i zaangażowanie w ciągu minionych dwóch kadencji w działania, które spowodowały rozpoznawalność Wostalu, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Jednocześnie życzymy Panu Prezesowi zdrowia na zasłużonej emeryturze, a Państwa zapraszamy do dalszej współpracy.

Back To Top