skip to Main Content
Zakłady Mechaniczno - Kuźnicze WOSTAL Sp. z o.o.

Nowy Zarząd ZMK „WOSTAL” Sp. z o.o.

Informujemy, iż w związku ze zmianami właścicielskimi w Zakładach Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” Sp. z o.o. i zakupem większościowych udziałów przez spółkę FTT Wolbrom (www.fttwolbrom.com.pl), w dniu 06.05.2014 został powołany nowy Zarząd ZMK „WOSTAL” w składzie:

Janusz Kamiński
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Sebastian Krężel
V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy.

Pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę i zaufanie, jakim obdarzyli Państwo naszą Spółkę, zapraszając jednocześnie do dalszych wspólnych przedsięwzięć.

 Zapraszamy do współpracy.

This Post Has 0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top