skip to Main Content
Zakłady Mechaniczno - Kuźnicze WOSTAL Sp. z o.o.

Uzyskanie Certyfikatu zgodnego z normą PN-N-18001:2004

Informujemy, że Nasza Firma przeszła pomyślnie proces certyfikacji w TUV NORD Polska Sp. z o.o., efektem czego jest uzyskanie certyfikatu, potwierdzającego, że Nasz Zakład stosuje system zarządzania w zakresie produkcji odkuwek matrycowych i ich przetwórstwa, torowisk i zawiesi kolejek podwieszonych dla górnictwa węglowego, stalowych konstrukcji spawanych i urządzeń wraz z montażem według normy PN-N-18001:2004.

Back To Top