skip to Main Content
Zakłady Mechaniczno - Kuźnicze WOSTAL Sp. z o.o.

Uzyskanie Certyfikatu zgodnego z normą DIN EN ISO 3834-2

Informujemy że Nasza Firma przeszła pomyślnie proces certyfikacji w TUV NORD Systems GmbH&Co. KG, efektem czego jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego że Nasz Zakład spełnia wymagania jakości w zakresie spawania nośnych konstrukcji stalowych, konstrukcji i urządzeń dla górnictwa wg normy DIN EN ISO 3834-2.

Back To Top