skip to Main Content
Zakłady Mechaniczno - Kuźnicze WOSTAL Sp. z o.o.

Uzyskaliśmy certyfikat ISO 14001.

Z radością informujemy, iż w ubiegłym miesiącu pomyślnie przeszliśmy audyt ISO 14001:2015. Przyznany przez firmę TÜV NORD Polska Sp. z o.o. certyfikat jest wynikiem naszych długotrwałych starań na rzecz ekologii i odpowiedzialnego zarządzania zasobami w naszej Spółce.

ISO 14001 to międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego (EMS). Norma ta pomaga firmom i organizacjom poprawić efektywność środowiskową poprzez optymalne wykorzystanie zasobów i konsekwentne wdrażanie wszystkich elementów zmierzających do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko.

Certyfikat ISO 14001 jest uznawany na całym świecie jako symbol zaangażowania firmy w ochronę środowiska. Uzyskanie certyfikatu ISO 14001 to potwierdzenie, że działania na rzecz ochrony środowiska są skuteczne i zgodne z międzynarodowymi standardami.

Nieustannie wprowadzamy szereg proekologicznych inicjatyw, rozwijamy się i podnosimy swoją poprzeczkę!

Back To Top