skip to Main Content
Zakłady Mechaniczno - Kuźnicze WOSTAL Sp. z o.o.

Podziękowanie

Informujemy że 29.05.2015 r. na ręce Prezesa Zarządu Pana Janusza Kamińskiego złożone zostało podziękowanie od Dyrekcji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie za osobiste zaangażowanie i wspieranie honorowego krwiodawstwa na terenie naszej Firmy.

Back To Top