skip to Main Content
Zakłady Mechaniczno - Kuźnicze WOSTAL Sp. z o.o.

Działalność społeczna

ZMK „WOSTAL” Sp z o.o  aktywnie wspiera lokalną działalność kulturowa, przyczyniając się tym samym do rozwoju społeczności w której żyjemy.

Back To Top