skip to Main Content
Zakłady Mechaniczno - Kuźnicze WOSTAL Sp. z o.o.

Odkuwki matrycowe

Zalety odkuwek matrycowych

Kucie matrycowe posiada szereg zalet wobec alternatywnych sposobów wytwarzania tych samych produktów. Należą do nich m.in.:

  • podwyższenie właściwości mechanicznych w stosunku do materiału wyjściowego
  • możliwość oddziaływania na strukturę i własności
  • zachowanie ciągłości włókien, co gwarantuje wytrzymałość odkuwki na najwyższe obciążenia
  • uzyskanie kształtu zbliżonego do kształtu wyrobu gotowego, co pozwala na znaczne oszczędność materiału i zmniejszenie kosztów obróbki skrawaniem
  • możliwość produkcji dużej ilości sztuk w krótkim czasie

Możliwości techniczne

Produkujemy odkuwki matrycowe stalowe o masie do 10 kg i wymiarach max 300×100 mm lub Ø 200 mm oraz wykonuje na ich bazie wyroby gotowe.

Odkuwka może być produkowana z następujących materiałów:

  • stali węglowych konstrukcyjnych zwykłej jakości
  • stali węglowych konstrukcyjnych podwyższonej jakości
  • stali stopowych konstrukcyjnych do ulepszania cieplnego
  • stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości

Galeria zdjęć

Back To Top