skip to Main Content
Zakłady Mechaniczno - Kuźnicze WOSTAL Sp. z o.o.

RODO – BEZPIECZNIEJSZE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas  bardzo ważna. Dlatego cieszymy się ze zmiany sposobu pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych naszych Klientów, którą wkrótce wprowadzimy.

RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) to nowe rozporządzenie UE, które wchodzi w życie

25 maja 2018 roku i zastępuje dotychczas obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Rozporządzenie to wprowadza konieczność sprecyzowania sposobu, w jaki przedsiębiorstwom wolno przetwarzać dane osobowe klienta. Z tego względu doprecyzowaliśmy nasze warunki ogólne i uzupełniliśmy je, dodając zasady nowej polityki ochrony prywatności. W tej polityce wyjaśniamy sposób, w jaki wykorzystujemy i przechowujemy dane osobowe naszych Klientów. Zmiana ta oznacza większe bezpieczeństwo dla naszych Klientów i jednocześnie maksymalne spersonalizowanie wszelkich materiałów komunikacyjnych i ofert przesyłanych klientom.

Back To Top