skip to Main Content
Zakłady Mechaniczno - Kuźnicze WOSTAL Sp. z o.o.

Podziękowanie

Informujemy że 29.05.2015 r. na ręce Prezesa Zarządu Pana Janusza Kamińskiego złożone zostało podziękowanie od Dyrekcji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie za osobiste zaangażowanie i wspieranie honorowego krwiodawstwa na terenie naszej Firmy.

Czytaj więcej

Certyfikat Wiarygodności Płatniczej

Informujemy że w dniu 23.02.2015 Międzynarodowa Wywiadownia Gospodarcza Creditreform  przeprowadziła badanie wiarygodności kredytowej Naszej firmy, z którego wynika że kondycji finansowej naszej firmy, a w szczególności zdolność do terminowego regulowania zobowiązań jest bardzo dobra. Potwierdzeniem tego jest uzyskanie Certyfikatu Wiarygodności…

Czytaj więcej

Wyróżnienie

Gratulujemy Naszemu pracownikowi Wyróżnienia Wojewody Małopolskiego oraz Prezesa Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża wpisem do Księgi Honorowych Dawców Krwi PCK dla zasłużonych za wieloletnie i systematyczne oddawanie krwi.  Wyróżnienie to pokazuje ze pracownicy Nasi oprócz wysokich kwalifikacji są również…

Czytaj więcej

Dzień Kobiet w WOSTAL-u

W dniu 06.03.2015 odbyło się spotkanie Zarządu ZMK "WOSTAL" Sp z o.o z zatrudnionymi w firmie kobietami. Podczas spotkania przekazano zgromadzonym życzenia z okazji zbliżającego się Święta. Wszystkim Panią dziękujemy za przybycie.  

Czytaj więcej

Nowy Zarząd ZMK „WOSTAL” Sp. z o.o.

Informujemy, iż w związku ze zmianami właścicielskimi w Zakładach Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” Sp. z o.o. i zakupem większościowych udziałów przez spółkę FTT Wolbrom (www.fttwolbrom.com.pl), w dniu 06.05.2014 został powołany nowy Zarząd ZMK „WOSTAL” w składzie: Janusz Kamiński Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny…

Czytaj więcej
Back To Top