skip to Main Content
Zakłady Mechaniczno - Kuźnicze WOSTAL Sp. z o.o.

Ogłoszenie sprzedaży

Zapraszamy do zapoznania się z oferta sprzedaży. Tokarki numeryczne TZC-32N1C Uchwytowe. 3 szt. Rok budowy 1986, 1989, 1990. Łoże dwuprowadnicowe z odchyloną od pionu o kąt 45 płaszczyzną. Napęd wrzeciona silnikiem prądu zmiennego z zastosowaniem kół zmianowych, przekładni mechanicznej i…

Czytaj więcej

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2015

Rada Nadzorcza Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” Sp. z o.o. w Wolbromiu zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, do składania ofert na badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” Sp. z o.o. w Wolbromiu za rok 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii…

Czytaj więcej

Podziękowanie

Informujemy że 29.05.2015 r. na ręce Prezesa Zarządu Pana Janusza Kamińskiego złożone zostało podziękowanie od Dyrekcji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie za osobiste zaangażowanie i wspieranie honorowego krwiodawstwa na terenie naszej Firmy.

Czytaj więcej

Certyfikat Wiarygodności Płatniczej

Informujemy że w dniu 23.02.2015 Międzynarodowa Wywiadownia Gospodarcza Creditreform  przeprowadziła badanie wiarygodności kredytowej Naszej firmy, z którego wynika że kondycji finansowej naszej firmy, a w szczególności zdolność do terminowego regulowania zobowiązań jest bardzo dobra. Potwierdzeniem tego jest uzyskanie Certyfikatu Wiarygodności…

Czytaj więcej

Wyróżnienie

Gratulujemy Naszemu pracownikowi Wyróżnienia Wojewody Małopolskiego oraz Prezesa Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża wpisem do Księgi Honorowych Dawców Krwi PCK dla zasłużonych za wieloletnie i systematyczne oddawanie krwi.  Wyróżnienie to pokazuje ze pracownicy Nasi oprócz wysokich kwalifikacji są również…

Czytaj więcej
Back To Top